محل ثبت نام اشتغال
سال جهش تولید

اجرای کمربندی شمالی شهرصفادشت دردستورکارقرارگرفت

adminshora7 دی ۹, ۱۳۹۸ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

https://www.instagram.com/shora5news

                                                      کریمی شهردارصفادشت : احداث کمربند شمالی وجنوبی از بارترافیک درون شهری کاهش می دهد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر صفادشت ؛محمدعلی کریمی شهردارصفادشت در راستای دستور کار قرار گرفتن اجرای طرح کمربند شمالی و جنوبی گفت :در طی سالهای اخیر با افزایش جمعیت صفادشت ورفت وآمد  خیابان های  درون شهری بوِیژه خیابان اصلی که مسیر مواصلاتی بین شهرهای استان تهران والبرز میباشد وهمچنین با توجه به این که صفادشت محور ورودی غرب استان تهران است و قرارداشتن شهرک صنعتی دراین شهرموجب افزایش ترافیک گردیده است و مشکلاتی برای شهروندان گرامی ایجاد نموده است
شهردارافزود :یکی از تدابیر اندیشه شده برای این مهم،ساماندهی محورهای شمالی وجنوبی شهرو احداث کمربندی و خارج کردن سیستم حمل و نقل سنگین و ترانزیتی از داخل شهروهدایت آنهابه محورهای حاشیه صفادشت  است
وی اظهارداشت این طرح مراحل مطالعاتی خودرا میگذراندوطی چندین جلسه در شورای اسلامی شهرمورد بررسی کارشناسی قرارگرفته است ونیاز است به غیر ازاعتبارات شهرداری از اعتبارات استانی نیز استفاده شود
مدیر اجرایی صفادشت خاطرنشان کرد: این طرح از ضروریات شهر صفادشت است امید است با اجرای این طرح شاهدکاهش ترافیک درون‌شهری، حل معضل راه‌بندان و ترافیک سنگین در مبادی ورودی صفادشت باشیم
کریمی درپایان گفت هدف ما خدمت به مردم وتوسعه پایدارصفادشت می باشدواضافه کرد :تا به امروز با توکل به خداوند متعال برنامه هایی که در مجموعه مدیریت شهری وشورای اسلامی پیشنهاد گردیده اجرا ومورد بهره برداری مردم عزیز قرارگرفته است وعلیرغم همه مشکلات وکاستی ها با تمام توان درجهت رسیدن به اهداف توسعه پایدارشهرصفادشت تلاش کرده وخواهیم کرد.

پاسخی بگذارید »