بازدیداعضاءشورای اسلامی شهرباهمراهی مهندس لطیفی مشاورعمرانی شوراازجدول گذاری خیابان امام زاده حمزه (س) (۱۳۹۳٫۰۲٫۲۵)

adminshora7 خرداد ۱, ۱۳۹۳ ۰

پیامک  (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

IMG_0002

IMG_0009

IMG_0011

پاسخی بگذارید »