برخی مشکلات کمیته رفاه کوثردرجلسه شورای اسلامی بررسی شد.(۱۳۹۳٫۰۵٫۲۲)

adminshora7 مرداد ۲۳, ۱۳۹۳ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

چهارشنبه ۱۳۹۳٫۰۵٫۲۲درجلسه ای مشترک باحضوررئیس ،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت باآقای سرچه پیمابعنوان مدیرونماینده کمیته رفاه پرسنل شهرداری صفادشت مسایل مربوط به این مجموعه ازجمله پروژه ساختمان های اداری تجاری جنب میدان نبی اکرم موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت .

پیامک  (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)IMG_0025

پاسخی بگذارید »