تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
روزنامه ها
آمار بازدید
  • 953
  • 2,711
  • 3,979,686

بررسی تعرفه پیشنهادی مدیر یت پسماند شهرداری های ملاردوصفادشت (۱۳۹۲٫۱۱٫۰۹)

adminshora7 بهمن ۹, ۱۳۹۲ ۰

تاکیداعضاءشوراوشهردارصفادشت برکاهش تعرفه های پسماند

درجلسه ای که باحضورمهندس شاپوری (معاونت اداری ومالی سازمان پسماندشهرداری های ملاردوصفادشت)برگزارشد تعرفه پیشنهادی مدیریت پسماندپیرامون شهرصفادشت موردبررسی قرارگرفت ریاست واعضاءشوراوشهردارصفادشت برکاهش نرخ تعرفه هادرجهت کمک به شهروندان وهمچنین لزوم فرهنگ سازی وآموزش شهروندی تاکیدنمودند.این تعرفه پس ازتصویب درجلسه علنی شورابه اطلاع شهروندان خواهدرسید.(تعرفه های مصوب شده فقط درشهرصفادشت قابل اجراست)

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

پاسخی بگذارید »