بررسی مشکلات مردم صفادشت باحضورمسئولین ارشدشهرستان وبخش (۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷)

adminshora7 اسفند ۱۰, ۱۳۹۲ ۰

درپانزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرصفادشت که باحضورامام جمعه محترم بخش صفادشت،فرماندارشهرستان ملارد،بخشدار،رئیس واعضای شوراوشهردارصفادشت برگزارشدمهمترین مسایل ومعضلات شهرموردبررسی قرارگرفت ومقررشداقدامات لازم درزمینه های مطروحه صورت پذیرد.ازجمله مواردمهم مورداشاره دراین جلسه رامی توان به پی گیری شهرستان شدن صفادشت ،جلوگیری ازورودزباله های شهرستان های دیگربه بخش صفادشت ،ارتقاءچارت نیروی انتظامی ،بحث شن های روان ،بحث مشکلات آب کشاورزی وشرب ،بحث استقرارادارات خدمات رسان ویانمایندگی آنها،بحث درمانگاه ،بانکهاو…اشاره کرد.همچنین فرماندارمحترم ازراه اندازی چندخودپردازدرسطح شهروبخش صفادشت وشهرستان ملاردخبردادندومقررشدموضوع ازطرف بخشداری ،شورای اسلامی وشهرداری صفادشت پی گیری شود.لازم به ذکراست باتوجه به کمبودخودپردازدرشهرصفادشت این اقدام می تواندبرخی ازمشکلات بانکی اهالی شهروبخش راحل نماید.درپایان جلسه نمازجماعت مغرب وعشاء به امامت امام جمعه محترم بخش صفادشت حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسن زاده اقامه گردید.

IMG_0017

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

IMG_0012

IMG_0015

IMG_0016

IMG_0021

IMG_0026

IMG_0028

پاسخی بگذارید »