محل ثبت نام اشتغال
سال جهش تولید

بسته تشویقی شهرداری صفادشت جهت نوسازی بافت های فرسوده

adminshora7 دی ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

https://www.instagram.com/shora5news

شهردار صفادشت ؛ مدیریت شهری نگاه ویژه ای به نوسازی بافت های فرسوده دارد. 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر صفادشت ؛ محمدعلی کریمی شهردارصفادشت،بااین عنوان که مدیریت شهری بایدنگاه ویژه ای به نوسازی بافتهای فرسوده داشته باشد،گفت: بافت های فرسوده در فرآیندزمانی طولانی شکل گرفته است اگرچه این بافت درگذشته دارای عملکردهای منطقی بوده ولی امروزه از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی می باشد که آنگونه که باید و شاید نمی تواند جوابگوی نیاز ساکنین بوده و شرایط زندگی سالم شهری را فراهم آورد. براین اساس یکی از ضرورتهای مهم شهر و شهرنشینی عصر حاضر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده  شهری است. شهردارصفادشت درادامه افـزود،اداره راه وشهرسازی تسهیلات بانکی جهت بازسازی بافت های فرسوده درنظر گرفته است امـا متاسفانـه به علت تورم و توان مالی پایین ساکنین امکان نوسازی بـرای اکثر شهرونـدان فراهم نمی باشد.لذا با حمایت و مصوبه شورای محترم شهر ازسال ١٣٩۶ تاکنون بسته های تشویقی جهت مالکین دارای بناهای فرسوده در نظر گرفته شد که تاکنون ١۶ ملک فرسوده از این شرایط برخوردار و نوسازی شده اند. 
وی درپایان افزود؛تشخیص بناهای فرسوده بانظرکارشناس فنی شهرداریکه متشکل ازمسئول کمیته ساماندهی ،مسئول شهرسازی و مهنـدس ناظر بـوده و این شهرداری بـه منظور تشویق مـالکین جهت تخریـب نسبت به خاکبرداری ملک فرسوده در صورت خشتی و آجری بودن صورت صددرصد همکاری نموده و درزمان صدور مجوز احداث بنا طبق طرح شهرداری پارکینگ وطبقه اول کاملا رایگان و ۵٠ درصد تخفیف تهیه نقشه و نظارت ساخت و همچنین در مورد ساختمان هایی که عمرآنها کمتر از ٣٠ سال باشد ۵٠ درصد تخفیف عوارض با یک طبقه تراکم رایگان در نظر گرفته شده است.//روابط عمومی شهرداری صفادشت//

 

پاسخی بگذارید »