جلسه بررسی تفاهم نامه مدیریت شهرک صنعتی صفادشت ۱۳۹۶٫۰۶٫۲۸

adminshora7 شهریور ۳۰, ۱۳۹۶ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

                         به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرصفادشت : روزسه شنبه ۱۳۹۶٫۰۶٫۲۸جلسه ای با حضور رئیس واعضای شورای اسلامی صفادشت،شهردارصفادشت،رئیس هیت مدیره شهرک صنعتی صفادشت  آقای فتح الهی،مدیرعامل شهرک صنعتی صفادشت آقای هاشمی ومشاورفرهنگی هیئت مدیره حجت الاسلام قنبرزاده درسالن جلسات شهید اسماعیل خرقانی شورای اسلامی صفادشت برگزارگردید.دراین جلسه تفاهم نامه اداره هیئت مدیره شهرک با شهرداری صفادشت مورد بررسی قرارگرفت وبا توجه به قانون جدید که اختیارات ودرآمد شهرک صنعتی ازشهرداری ها جدامیشود،دراین تفاهم نامه مقررگردیدکه برای ایجاد شرکت وغیره درشهرک صنعتی ابتدامجوزهای لازم باید توسط هیئت مدیره بررسی وسپس برای صدوربه شهرداری ارسال میگرددودرآمد های حاصل ۵۰درصد توسط هیئت مدیره و۵۰درصد دیگرتوسط شهرداری دریافت می گردد.

نظرات،دیدگاه ها،انتقادات وپیشنهادات خودرا به شماره  ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹ 

صندوق پیام رسان شورای شهرصفادشت ارسال نمائید.

us6tyno17e2ygdquuind

رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

us6tyno17e2ygdquuind

 

پاسخی بگذارید »