محل ثبت نام اشتغال
سال رونق تولید

جلسه کمیته ساختارسازمانی شهرداری صفادشت برگزار شد

adminshora7 مهر ۱۷, ۱۳۹۷ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر صفادشت ؛ جلسه کمیته ساختارسازمانی شهرداری صفادشت برگزار گردید .

در این جلسه که با هدف همفکری واستفاده از خرد جمعی با حضور معاونین محترم شهرداری صفادشت، شهردارمحترم،اعضای شورا وکارشناس محترم تشکیل گردید اهمیت حیاتی چارت سازمانی توسط اعضا تبیین گردید و کارشناس محترم فرایند طراحی،تنظیم واجرای آن را به صورت کامل تشریح نمود.

درجلسه فوق مدیران ومعاونین شهرداری با اتفاق نظراز تهیه وتنظیم ساختار سازمانی دفاع کرده وآن را نیاز فعلی ومهم سازمان اعلام نمودند و  مقرر گردید جهت شروع این حرکت مدیران ومعاونین محترم نسبت به تکمیل فرم مورد نظر اقدام نموده و همه معاونین محترم چارت مورد نیاز واحدها را اعلام کرده وطبق نیاز معاونت ها پیشنهاد خود را ارائه و پس از بررسی مشترک در جلسات وتایید شهردار محترم به مرحله اجرا درآید.

لازم به توضیح است که علی مدحت مسئول کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی صفادشت هدف از تهیه ساختار سازمانی شهرداری صفادشت به شرح ذیل بیان نمودند:

۱-تهیه وتنظیم چارت واقعی ومقایسه با وضعیت موجود در شهرداری

۲-مشخص نمودن منابع انسانی مورد نیاز وکارآمد

۳-شرایط احراز شغل در پست ها و در صورت عدم احرازاعزام به آموزش ضمن خدمت و ارتقاء

۴-استخدام و جذب هدفمند نیروی انسانی

۵-تعیین حقوق ومزایای نیروی انسانی با توجه به پست سازمانی،تحصیلات،سوابق وارزیابی عملکرد

۶-رضایتمندی پرسنل وایجاد عدالت در تعیین حقوق،آموزش وارتقاء

۷-رضایتمندی شهروندان وجامعه هدف شهرداری صفادشت

و در ادامه اعلام نمودند ؛امید است با درک این مهم وتعامل سازنده به زودی شاهد تحول نیروی انسانی و ارتقاء عملکرد شهرداری بوده و مطمئناً اجرای ساختار سازمانی یک گام مهم وبنیادین در همه ادوار مدیریت شهری بوده واین مهم به جز همکاری و حمایت شورا وشهرداری محقق نخواهدشد وامیدواریم یکی از خدمات ارزنده شورا وشهرداری در دوره پنجم شورای اسلامی شهر محقق گردد.

 

پاسخی بگذارید »