تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
روزنامه ها
آمار بازدید
  • 977
  • 2,711
  • 3,979,710

حضورریاست ،اعضای شورای اسلامی وشهردارمحترم دردانشگاه آزاداسلامی واحدصفادشت (۱۳۹۲٫۱۱٫۰۹)

adminshora7 بهمن ۹, ۱۳۹۲ ۰

بررسی مشکلات دانشگاه آزاداسلامی واحد صفادشت

درجلسه ای که باحضورریاست ،اعضاء شورای اسلامی وشهردارباریاست وشورای معاونین دانشگاه آزاداسلامی واحدصفادشت برگزارشدمسایل ومشکلات مختلف این دانشگاه مطرح شد . این جلسه به دعوت ریاست دانشگاه آقای باغبان صورت گرفته بودومسایلی همچون توسعه فیزیکی،رفاهی وخدماتی د انشگاه ودانشجویان عنوان شدومقررگشت شوراوشهرداری صفادشت بانظر مساعدمسایل راپی گیری نمایند.درادامه ریاست دانشگاه ازشورا های دوردوم ،سوم وچهارم بابت زحماتشان تشکرنمودند.دانشگاه آزادصفادشت درحال حاضر۳۴۵۰دانشجوداردودرنیمسال دوم حدود ۱۰۰۰دانشجوبه این تعدادافزوده خواهدشد.این دانشجویان در۱۹رشته تحصیل میکنندودانشگاه درحال اخذمجوزلازم جهت برقراری تحصیلات تکمیلی میباشد. عکس۰۶۸۶

 

عکس۰۶۸۶

پاسخی بگذارید »