محل ثبت نام اشتغال
سال رونق تولید

خدمات شعبه اقماری تامین اجتماعی صفادشت توسعه یافت

adminshora7 آبان ۳۰, ۱۳۹۷ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر صفادشت ؛ خدمات شعبه اقماری تامین اجتماعی صفادشت توسعه یافت .بر این اساس با توجه به گفته های  آقای فرزاد سجادی ,رئیس سازمان تامین اجتماعی جتماعی شهرستان ملارد در راستای خدمات رسانی مطلوب و ارتقاء سطح رضایتمندی مخاطبین سازمان تامین اجتماعی ازجمله جمعیت تحت پوشش شهرستان ملارد و مخصوصا منطقه صفادشت این شعبه مبادرت به توسعه و تکمیل ارائه خدمات بیمه ای بشرح ذیل در شعبه اقماری تامین اجتماعی صفادشت نموده است :

۱-مشاهده هویتی بیمه شدگان و اطلاعات مرتبط و سوابق ماهانه بیمه شدگان

۲-صدور _تمدید و چاپ دفترچه درمان

۳-دریافت دیسکت کارکرد ماهانه کارگاهی و مشاهده ریز کارکرد

۴-صدور برگ پرداخت بیمه شدگان ؛کارگاه و کارگران ساختمانی

۵-مشاهده ریاضی و فنی لیست

۶-مشاهده هویتی گردش حساب بدهیها و بازرسی کارگاهها

۷-مشاهده پایگاه اطلاعات مستمری بگیران و افراد تبعی آنها

۸- مشاهده احکام افزایش و فیش حقوقی مستمری بگیران

۹-کلیه مراحل ثبت درخواست ،غرامت دستمزد ،پروتز و اروتز ، ایام بیماری ؛ بارداری و احتساب خدمات سربازی تا مرحله صدور سند

رئیس شعبه ملارد

پاسخی بگذارید »