محل ثبت نام اشتغال
سال رونق تولید

در دومین جلسه رسمی شورای اسلامی صفادشت (دورپنجم)شهردارصفادشت ابقاوسه کمیسیون به شورا اضافه گردید.۱۳۹۶٫۰۶٫۰۴

adminshora7 شهریور ۵, ۱۳۹۶ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

                  به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرصفادشت : روزگذشته دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرصفادشت با حضوررئیس و اعضای شورای شهردرسالن جلسات شهید اسماعیل خرقانی برگزارگردید دراین نشست با تصمیم گیری وتبادل نظر اعضای محترم شورا محمد علی کریمی برای دوره چهارساله برسمت شهردارصفادشت ابقا گردیدوآقای حاج سلیم پاشائی (عضوشورای دوراول وریاست شورای دوردوم صفادشت )بعنوان مشاورعالی شورای شهرتعیین گردید.همچنین نظر یه تصمیم شورای شهردوکمیسیون به شورا اضافه گردیدکه عبارتنداز:

کمیسیون فرهنگی و ورزشی:دکترغلامحسین خدایار

کمیسیون عمران وشهرسازی :مهندس یوسف حق وردی 

کمیسیون برنامه وبودجه : آقای علی مدحت 

کمیسیون بانوان وجوانان :آقای سعیدبینش 

کمیسیون تولیدواشتغال : آقای علی مدحت 

کمیسیون اجتماعی : آقای سیدعلی حسینی 

لازم به ذکراست روزهای ملاقات عمومی اعضای شورا وحضورایشان دردفترشورا به شرح ذیل می باشد:


روزهای شنبه ریاست شورا(آقای سید علی حسینی)

روزهای یکشنبه نایب رئیس شورا(دکترغلامحسین خدایار)

روزهای دوشنبه خزانه دارشورا (آقای یوسف حق وردی)

روزهای سه شنبه منشی شورا(آقای سعید بینش)

روزهای چهارشنبه ریاست شورا(آقای سید علی حسینی)

روزهای پنجشنبه سخنگوی شورا(آقای علی مدحت)

 

نظرات،دیدگاه ها ،انتقادات وپیشنهادات خودرا به شماره  ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹ 

صندوق پیام رسان شورای شهرصفادشت ارسال نمائید.

us6tyno17e2ygdquuind

رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

us6tyno17e2ygdquuind

 

 

پاسخی بگذارید »