محل ثبت نام اشتغال
سال رونق تولید

دیداررئیس ،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت بادادستان جدیدشهرستان ملارد(۱۳۹۳٫۰۳٫۲۷)

adminshora7 خرداد ۲۹, ۱۳۹۳ ۰

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

رئیس ،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت بادادستان جدید دادگستری شهرستان ملاردجناب آقای جبلی دیداروگفتگوکردندوبرای ایشان آرزوی بهروزی ،موفقیت وسعادت نمودند.درضمن اززحمات آقای حسین زاده دادستان پیشین ملاردقدردانی کردند.دراین دیداربحث استقراردادگاه بخش صفادشت نیزمطرح گردیدومقررشداین بحث توسط دادستان ورئیس محترم دادگستری پی گیری شود.

پیامک  (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

صفادشت 1393.03 (2)

صفادشت 1393.03 (1)

صفادشت 1393.03 (3)

صفادشت 1393.03 (4)

صفادشت 1393.03 (6)

صفادشت 1393.03 (8)

صفادشت 1393.03 (9)

صفادشت 1393.03 (10)

پاسخی بگذارید »