تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
روزنامه ها
آمار بازدید
  • 911
  • 2,711
  • 3,979,644

دیداراعضاءستادبرگذاری نکوداشت دکترزرگربافرماندارودکترموسی زرگر (۱۳۹۲٫۱۱٫۱۹)

adminshora7 بهمن ۲۰, ۱۳۹۲ ۰

موافقت دکترزرگربابرگزاری مراسم نکوداشت

اعضاءستادنکوداشت مقام علمی ،مبارزاتی وسیاسی دکترموسی زرگرروزجمعه ۱۳۹۲٫۱۱٫۱۸دیداری باایشان برگزارنمودند.دراین دیدارمبحث نکوداشت ایشان مطرح وایشان دروهله اول بااین امرمخالفت نمودند.ولی باتوضیحات شهردارمحترم واعضای ستادبرگذاری نکوداشت که این امرمهم تاثیربه سزایی درالگوسازی برای جوانان به خصوص دانش جویان ،دانش آموزان ،فرهنگیان وفرهیختگان داردودرنهایت درجهت رشدوشکوفایی شهرصفادشت موثراست،بااین امرموافقت نمودند.همچنین روزشنبه دردیداری که اعضای ستادبافرماندارداشتند،جناب آقای کرمی فرماندارشهرستان ملارد،این امررابسیارمهم وضروری دانستندوعنوان کردندنهایت تلاش وهمکاری وهمراهی رادرزمینه باشکوه برگذارشدن این مراسم به کارخواهندبست.

Presentation11392 (1)1392 (3)1392 (4)1392 (5)

پاسخی بگذارید »