تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
روزنامه ها
آمار بازدید
  • 953
  • 2,711
  • 3,979,686

رضایتمندی بازرس استانداری تهران ازعملکرداعضاء وپرسنل شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۲٫۱۱٫۱۶)

adminshora7 بهمن ۱۶, ۱۳۹۲ ۰

خانم صادقی بازرس استانداری تهران ازشورای اسلامی صفادشت ومجموعه اداری شورابازدیدنمودند

 

طی دیداروبازدیدکارشناسان وبازرسان استانداری ازشهرداری وشورای اسلامی صفادشت خانم صادقی ازدایره حقوقی شوراهای استانداری ،ضمن بازدیدازموقعیت فیزیکی ساختمان ،اتاقها،دفاتر،اسنادومصوبات شورای اسلامی ازنظم وترتیب وپی گیری های این شوراتقدیروتشکرنمودند.دراین بازدیدبرای بهبودوکیفیت بخشی بیشترپیشنهاداتی عنوان ومطرح گردید.خانم صادقی بارئیس واعضای شورادیداروخواستارارتباط بیشترشوراهای استان تهران واستفاده ازتجربیات شورای اسلامی شهرصفادشت شدند.

IMG_0011

IMG_0008

IMG_0005

 

پاسخی بگذارید »