رونداجراوساخت المان میدان نبی اکرم (ص)شهرصفادشت باحضورمهندسین این پروژه بررسی شد.(۱۳۹۳٫۰۵٫۲۲)

adminshora7 مرداد ۲۲, ۱۳۹۳ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

درنشست مشترک مابین رئیس ،اعضاءشورای اسلامی،شهردار،معاونت عمران شهرداری صفادشت ومهندسین طراح المان میدان نبی اکرم (ص)که روزچهارشنبه ۱۳۹۳٫۰۵٫۲۲درسالن جلسات شهیداسماعیل خرقانی شورای اسلامی انجام گرفت مسایل مربوط به طراحی ومفهوم بنا واشکلات آن موردنقدوبررسی قرارگرفت.مهندس یرخورداری یکی ازطراحان المان توضیحاتی درمورد اَشکال وطراحی هندسی وارتباط آن بامفاهیم دینی بیان نمودندسپس رئیس واعضای شورای اسلامی سئوالات وابهامات خودرادراین زمینه بیان نمودند،سپس مهندس برخورداری به سئوالات پاسخ گفتندودرآخرمقررشدااِشکالات این طرح برطرف ومفهوم بنابیانگرمفهوم مذهبی واسلامی باشد.

پیامک  (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

IMG_0003

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0009

IMG_0014

IMG_0018

IMG_0023

 

پاسخی بگذارید »