چهارمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه(۱۳۹۲٫۱۲٫۰۴)

adminshora7 اسفند ۷, ۱۳۹۲ ۰

چهارمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت به ریاست آقای محمدرضاپیری روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۴باحضوراعضای شوراوشهردارصفادشت درسالن جلسات شورابرگزارگردیدودرادامه بحث بررسی بودجه های عمرانی پرداخته شدوباتغیراتی درردیف های آن به تصویب رسید.

پاسخی بگذارید »