مصاحبه و مقالات
تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
محل ثبت نام اشتغال

فرم درخواست اشتغال

باسمه تعالی

بادرودبه حضرت ولیعصر(عج)وباسلام به ارواح طیبه شهداوامام راحل عظیم الشان (ره)وآرزوی سلامتی وطول عمربرای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)،باامیدبه خداودرجهت اشتغالزائی جوانان فعال شهروبخش صفادشت شورای اسلامی وشهرداری صفادشت باهمکاری فعالان حوزه های تولیدی وصنعتی شرکت های صنعتی صفادشت اقدام به ایجادلینک ثبت نام وجمع آوری اطلاعات افرادواجدشرایط وجویای کاردرسایت شورای شهرنموده است.این قسمت ولینک ثبت نام واسطه ایست بین متقاضیان کاربامدیران شرکت ها که اطلاعات مربوط به افرادجویای کاررابامدرک تحصیلی ،آدرس ،تلفن وتوانایی ایشان بشناسندودراولویت اشتغال قراربدهند.البته لازم به ذکراست شوراوشهرداری هیچ گونه تعهدبه اشتغال حتمی درشرکت هارابرعهده ندارد واین ثبت نام به منزله تلاش برای معرفی افرادواجدشرایط می باشدولی تمام اهتمام وسعی خدمتگزاران شمابراین است که افرادساکن صفادشت دراولویت اشتغال شرکت هاباشند.

تـــــــــــــــــوجه

پرکردن همه فیلدهای خالی الزامیست ومندرجات کامل قابل پی گیری می باشد.ضمنااطلاعات شمابصورت محرمانه ودورازدسترسی افرادمی باشد.

 

نام : نام خانوادگی:

جنسیت: سال تولد: وضعیت تأهل:

آدرس محل سکونت:

میزان تحصیلات: رشته تحصیلی:

شماره تلفن همراه: ایمیل:

مدارک فنی:

تجربیات کاری:

سوابق کاری:

خواستار استخدام در مشاغل: