تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
روزنامه ها
آمار بازدید
  • 877
  • 2,711
  • 3,979,610

مصوبات جلسه کمیسیون عمران ۱۳۹۲٫۱۱٫۰۲

adminshora7 بهمن ۵, ۱۳۹۲ ۰

بررسی پروژه پیاده روسازی خیابان اصلی /پیشنهادبازگشائی کمربندجنوبی شهر/بودجه پیشنهادی ۱۳۹۳شهرداری صفادشت

درجلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرکه باحضور اعضای این کمسیون ،شهردارصفادشت ،معاونت عمرانی شهرداری وهمچنین مشاورعمرانی شورای اسلامی برگزارگردیدمسائل مربوط به پروژه پیاده روسازی خیابان اصلی موردبررسی قرارگرفت ومقررشدباکارشناسی بیشتردراسرع وقت اشکالات مربوط به آن برطرف شوددرادامه بحث کمربندی شهرازجمله کمربندی جنوب شهرموردبررسی قرارگرفت ومقررشدتاقسمت های تملک شده بازگشائی شودومورداستفاده قرارگیردوهمچنین کلیات بودجه ۱۳۹۳پیشنهادی شهرداری که مبلغ آن صدونودملیارد ریال پیشنهاد شده است مطرح گردید ومقررشددرجلسه رسمی شورای شهرموردبررسی قرارگیرد.

IMG_0001 IMG_0002

پاسخی بگذارید »