محل ثبت نام اشتغال
سال رونق تولید

نشست هشتم اعضاءکمیسیون بند٢٠ ماده ۵۵ شهرداری صفادشت سال ١٣٩٧

adminshora7 آذر ۱۷, ۱۳۹۷ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر صفادشت ؛هشتمین جلسه کمیسیون بند ٢٠ماده ۵۵قانون شهرداریها، در سال ١٣٩٧بابررسی موضوع مزاحمت کارگاه های دارای بوی تعفن که فاضلاب تولیدی آنان از کارگاه به بیرون هدایت میشود،در دفترمعاونت شهرداری صفادشت برگزار گردید.در این جلسه مهندس حق وردی عضو شورای اسلامی شهر، آقای عبدی نکو معاونت شهرداری، آقای رنجبر ریاست دادگاه بخش صفادشت وآقای فریدون بیات دبیرکمیسیون حضور داشتند.
گفتنی است :دراین جلسه پرونده هابا حضور بعضی مالکین مورد بررسی ورای قرارگرفت وجهت ابلاغ اعلام گردید.

 

پاسخی بگذارید »