محل ثبت نام اشتغال
سال رونق تولید

نشست هفتم اعضاءکمیسیون بند٢٠ ماده ۵۵ شهرداری صفادشت سال ١٣٩٧

adminshora7 آبان ۳۰, ۱۳۹۷ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر صفادشت ؛هفتمین جلسه کمیسیون بند ٢٠ماده ۵۵قانون شهرداریها، در سال ١٣٩٧بابررسی موضوع مزاحمت کارگاه های تولیدی دارای بوی تعفن وشکایت شهروندان،در دفترمعاونت شهرداری صفادشت برگزار گردید.دراین این جلسه مهندس یوسف حق وردی عضوشورای شهر ، آقای عبدی نکو معاونت شهرداری ، آقای رنجبر ریاست دادگاه بخش صفادشت،وآقای فریدون بیات دبیرکمیسیون حضور داشتند.

گفتنی است :دراین جلسه سه پرونده با موضوع مزاحمت شهری کارگاه هامورد بررسی قرارگرفت.

 

پاسخی بگذارید »