محل ثبت نام اشتغال
سال جهش تولید

نشست چهارم اعضاءکمیسیون بند٢٠ ماده ۵۵ شهرداری صفادشت سال ١٣٩٧

adminshora7 مهر ۱۱, ۱۳۹۷ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر صفادشت ؛چهارمین جلسه کمیسیون بند ٢٠ماده ۵۵قانون شهرداریها، در سال ١٣٩٧با موضوع کارگاه هاوصنوف پرسروصدا،در دفترمعاونت شهرداری صفادشت برگزار گردید.دراین این جلسه آقای عبدی نکو معاونت شهرداری، آقای رنجبر ریاست دادگاه بخش صفادشت،آقای مدحت عضوشورای اسلامی شهر  ونماینده شورای اسلامی در کمیسیون وآقای فریدون بیات دبیرکمیسیون حضور داشتند.

گفتنی است :دراین جلسه صاحبان صنوف مورد نظردرجلسه حضورداشته وتصمیمات برای ایشان اعلام گردید.

پاسخی بگذارید »