محل ثبت نام اشتغال
سال رونق تولید

هشتمین جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرصفادشت(۱۳۹۳٫۰۵٫۲۸)

adminshora7 مرداد ۳۰, ۱۳۹۳ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

روزسه شنبه ۱۳۹۳٫۰۵٫۲۸هشتمین جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرصفادشت به ریاست آقای سعیدبینش وباحضوررئیس ،اعضای شورای اسلامی ،شهردارمحترم ومشاورعمرانی شوراآقای مهندس لطیفی درسالن جلسات شهیداسماعیل خرقانی  شورای اسلامی برگزارشد.دراین جلسه ضمن بررسی لوایح پیشنهادی شهرداری بحث انعقادقراردادبایکی ازشرکت هاجهت ایجادطرح آب وفاضلاب به مبلغ ۲۲۰میلیاردریال،ایجادپل عابرپیاده چهارراه قبچاق،افزایش بنای اداری شهرداری موردبررسی قرارگرفت ودرآخرموضوع طرح های درآمدزابه کمیسیون برنامه وبودجه ارجاع گردید.

پیامک  (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

IMG_0018

IMG_0019

IMG_0021

پاسخی بگذارید »