تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
روزنامه ها
آمار بازدید
  • 917
  • 2,711
  • 3,979,650

پنجمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه(۱۳۹۲٫۱۲٫۰۶)

adminshora7 اسفند ۷, ۱۳۹۲ ۰

پنجمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت به ریاست آقای محمدرضاپیری روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۴باحضوراعضای شوراوشهردارصفادشت درسالن جلسات شورابرگزارگردیدودرادامه بحث بررسی بودجه ۱۳۹۳هزینه های پرسنلی ردیف ۱۰۱۰۵نیروهای روزمزدحذف شدومقررگردیدشهرداری درسال ۱۳۹۳ازبکارگیری نیروی روزمزدخودداری وجهت تعیین تکلیف نیروهای فعلی روزمزدبراساس لایحه پیشنهادی شهرداری درآینده تصمیم گیری شود.

IMG_0004

IMG_0006

IMG_0007

پاسخی بگذارید »