محل ثبت نام اشتغال
سال جهش تولید
برنامه وبودجه
گزارش تصویری هجدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه (۱۳۹۳٫۱۰٫۰۶)

گزارش تصویری هجدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه (۱۳۹۳٫۱۰٫۰۶)

دی ۷, ۱۳۹۳

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
هفدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۸٫۲۷)

هفدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۸٫۲۷)

آبان ۲۸, ۱۳۹۳

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
شانزدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۷٫۱۴)

شانزدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۷٫۱۴)

مهر ۱۵, ۱۳۹۳

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
پانزدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۵٫۲۹)

پانزدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۵٫۲۹)

مرداد ۳۰, ۱۳۹۳

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
چهاردهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۵٫۱۲)

چهاردهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۵٫۱۲)

مرداد ۱۳, ۱۳۹۳

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
سیزدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت برگزارشد.(۱۳۹۳٫۰۴٫۱۷)

سیزدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت برگزارشد.(۱۳۹۳٫۰۴٫۱۷)

تیر ۱۷, ۱۳۹۳

پیامک: ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
دوازدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۴٫۰۴)

دوازدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۴٫۰۴)

تیر ۵, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
یازدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۸٫۰۳٫۱۳۹۳)

یازدهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۸٫۰۳٫۱۳۹۳)

خرداد ۱۹, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
دهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه (۱۳۹۳٫۰۲٫۲۴)

دهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه (۱۳۹۳٫۰۲٫۲۴)

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
نهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه (۱۳۹۳٫۰۲٫۲۱)

نهمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه (۱۳۹۳٫۰۲٫۲۱)

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
هشتمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۲٫۱۴)

هشتمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۲٫۱۴)

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
هفتمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی صفادشت (۱۳۹۳٫۰۲٫۰۲)

هفتمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی صفادشت (۱۳۹۳٫۰۲٫۰۲)

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
بررسی اصلاح متمم بودجه سال ۱۳۹۳درششمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۲٫۱۲٫۱۲)

بررسی اصلاح متمم بودجه سال ۱۳۹۳درششمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۲٫۱۲٫۱۲)

اسفند ۱۳, ۱۳۹۲

بیشتر بخوانید »
پنجمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه(۱۳۹۲٫۱۲٫۰۶)

پنجمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه(۱۳۹۲٫۱۲٫۰۶)

اسفند ۷, ۱۳۹۲

بیشتر بخوانید »
چهارمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه(۱۳۹۲٫۱۲٫۰۴)

چهارمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه(۱۳۹۲٫۱۲٫۰۴)

اسفند ۷, ۱۳۹۲

بیشتر بخوانید »
ساعت 06:05
سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۹
26 / May / 2020
اوقات شرعی
سیدعلی حسینی رئیس شورای اسلامی
اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر صفادشت
آمار بازدید
  • 997
  • 2,698
  • 2,904,340
برنامه زمان بندی حضوراعضاشورا
روزنامه ها