محل ثبت نام اشتغال
سال رونق تولید
دیدارها
دیداررئیس واعضای شورای اسلامی با آقای محمودی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۱

دیداررئیس واعضای شورای اسلامی با آقای محمودی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۱

شهریور ۱۲, ۱۳۹۶

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
دیدارصمیمانه رئیس واعضای شورای شهرباامام جمعه محترم بخش صفادشت ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۵

دیدارصمیمانه رئیس واعضای شورای شهرباامام جمعه محترم بخش صفادشت ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۵

شهریور ۶, ۱۳۹۶

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
دیداررئیس شوای اسلامی وهمکاران آموزش وپرورش با معلمین دبستان حجت صفادشت۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲

دیداررئیس شوای اسلامی وهمکاران آموزش وپرورش با معلمین دبستان حجت صفادشت۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
دیدار رئیس ،اعضای شوراوشهردارصفادشت با نماینده مجلس

دیدار رئیس ،اعضای شوراوشهردارصفادشت با نماینده مجلس

شهریور ۱۶, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
دیداررئیس واعضای شورای اسلامی باشهردارمحترم بمناسبت روزجانبازوسالروزفتح خرمشهر ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۵

دیداررئیس واعضای شورای اسلامی باشهردارمحترم بمناسبت روزجانبازوسالروزفتح خرمشهر ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۵

خرداد ۶, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
دیدارباروسای جدیداداره برق شهرتان ملارد واداره آبفای شهرصفادشت ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۵

دیدارباروسای جدیداداره برق شهرتان ملارد واداره آبفای شهرصفادشت ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۵

خرداد ۶, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
دیدارمهندس بنی آدم رئیس مجمع خیرین مدرسه سازاستان تهران بااعضاءشوراوشهردارصفادشت ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۷

دیدارمهندس بنی آدم رئیس مجمع خیرین مدرسه سازاستان تهران بااعضاءشوراوشهردارصفادشت ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۷

اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
دیدارآقای تفرشی رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان ملاردبااعضاءشوراوشهردارصفادشت ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۷

دیدارآقای تفرشی رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان ملاردبااعضاءشوراوشهردارصفادشت ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۷

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش تصویری دیداربامعلمین مدارس شهرصفادشت (شیفت عصر)بمناسبت گرامیداشت هفته معلم ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵

گزارش تصویری دیداربامعلمین مدارس شهرصفادشت (شیفت عصر)بمناسبت گرامیداشت هفته معلم ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
رئیس،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت باحضوردرمدارس شهر(شیفت عصر)،هفته معلم راگرامی داشتند.۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵

رئیس،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت باحضوردرمدارس شهر(شیفت عصر)،هفته معلم راگرامی داشتند.۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش تصویری دیداربامعلمین مدارس شهرصفادشت بمناسبت گرامیداشت هفته معلم ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۴

گزارش تصویری دیداربامعلمین مدارس شهرصفادشت بمناسبت گرامیداشت هفته معلم ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۴

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
رئیس،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت باحضوردرمدارس شهر،هفته معلم راگرامی داشتند.۱۳۹۵٫۰۲٫۱۴

رئیس،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت باحضوردرمدارس شهر،هفته معلم راگرامی داشتند.۱۳۹۵٫۰۲٫۱۴

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
دیدارنوروزی معاونت ها،مسئولین واحدهای شهرداری ،مسئولین دانشگاه آزاد،مدیرشرکت اروندبارئیس واعضای شورای اسلامی ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۷

دیدارنوروزی معاونت ها،مسئولین واحدهای شهرداری ،مسئولین دانشگاه آزاد،مدیرشرکت اروندبارئیس واعضای شورای اسلامی ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۷

فروردین ۲۱, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش تصویری دیدارنوروزی رئیس واعضای شورای اسلامی بامسئولین شهرستان ملاردوبخش صفادشت ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۵

گزارش تصویری دیدارنوروزی رئیس واعضای شورای اسلامی بامسئولین شهرستان ملاردوبخش صفادشت ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۵

فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
بازدیدرئیس شورای اسلامی شهرازپایگاه های خدمات نوروزی مسافرین صفادشت ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۰

بازدیدرئیس شورای اسلامی شهرازپایگاه های خدمات نوروزی مسافرین صفادشت ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۰

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
ساعت 02:06
چهارشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۸
26 / June / 2019
اوقات شرعی
سیدعلی حسینی رئیس شورای اسلامی
اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر صفادشت
آمار بازدید
  • 3,891
  • 1,991
  • 2,589,822
برنامه زمان بندی حضوراعضاشورا
روزنامه ها