محل ثبت نام اشتغال
سال رونق تولید
دیدارها
دیدار رئیس ،اعضای شورای شهروشهردار با معاون بخشداری صفادشت

دیدار رئیس ،اعضای شورای شهروشهردار با معاون بخشداری صفادشت

اسفند ۱, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
جلسه ششم وآخرین نشست مردمی وپرسش وپاسخ اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت (مسجدمحله خلخالی ها)۱۳۹۴٫۱۰٫۰۷

جلسه ششم وآخرین نشست مردمی وپرسش وپاسخ اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت (مسجدمحله خلخالی ها)۱۳۹۴٫۱۰٫۰۷

دی ۹, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
جلسه پنجم دیدارمردمی وپرسش وپاسخ اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت (مسجدامام حسین ع عین آبادی ها)۱۳۹۴٫۱۰٫۰۶

جلسه پنجم دیدارمردمی وپرسش وپاسخ اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت (مسجدامام حسین ع عین آبادی ها)۱۳۹۴٫۱۰٫۰۶

دی ۷, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
جلسه چهارم دیدارمردمی وپرسش وپاسخ اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت (حسینه سیدالشهداء(ع)میانه ای ها)۱۳۹۴٫۱۰٫۰۵

جلسه چهارم دیدارمردمی وپرسش وپاسخ اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت (حسینه سیدالشهداء(ع)میانه ای ها)۱۳۹۴٫۱۰٫۰۵

دی ۶, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
جلسه سوم دیدارمردمی وپرسش وپاسخ اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت (سالن شهیدعلی محمدی فرهنگسرا)۱۳۹۴٫۱۰٫۰۴

جلسه سوم دیدارمردمی وپرسش وپاسخ اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت (سالن شهیدعلی محمدی فرهنگسرا)۱۳۹۴٫۱۰٫۰۴

دی ۵, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
جلسه دوم دیدارمردمی وپرسش وپاسخ اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت (مسجدجوادالائمه محله عبادیه)۱۳۹۴٫۱۰٫۰۲

جلسه دوم دیدارمردمی وپرسش وپاسخ اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت (مسجدجوادالائمه محله عبادیه)۱۳۹۴٫۱۰٫۰۲

دی ۳, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
جلسه اول دیدارمردمی وپرسش وپاسخ اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت (مسجدمحله نصیرآباد)۱۳۹۴٫۱۰٫۰۱

جلسه اول دیدارمردمی وپرسش وپاسخ اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت (مسجدمحله نصیرآباد)۱۳۹۴٫۱۰٫۰۱

دی ۲, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
دیداررئیس،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت باآقای یقین لومعاون فنی عمرانی فرمانداری شهرستان ملارد۱۳۹۴٫۰۸٫۲۴

دیداررئیس،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت باآقای یقین لومعاون فنی عمرانی فرمانداری شهرستان ملارد۱۳۹۴٫۰۸٫۲۴

آبان ۲۷, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
جلسه شورای اداری بخش صفادشت باحضورفرماندارشهرستان ملاردبرگزارشد.۱۳۹۴٫۰۷٫۲۳

جلسه شورای اداری بخش صفادشت باحضورفرماندارشهرستان ملاردبرگزارشد.۱۳۹۴٫۰۷٫۲۳

مهر ۲۵, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
تبریک رئیس واعضای شورای اسلامی شهروشهرداربه کارکنان کلانتری صفادشت در هفته ناجا

تبریک رئیس واعضای شورای اسلامی شهروشهرداربه کارکنان کلانتری صفادشت در هفته ناجا

مهر ۱۶, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
دیداررئیس واعضای شورای اسلامی بامسئول واحدبهداشت محیط درمانگاه زرگر ۱۳۹۴٫۰۶٫۰۹

دیداررئیس واعضای شورای اسلامی بامسئول واحدبهداشت محیط درمانگاه زرگر ۱۳۹۴٫۰۶٫۰۹

شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
مسئولین دانشگاه آزاداسلامی صفادشت بارئیس واعضا شورای اسلامی دیدارنمودند.۱۳۹۴٫۰۶٫۰۸

مسئولین دانشگاه آزاداسلامی صفادشت بارئیس واعضا شورای اسلامی دیدارنمودند.۱۳۹۴٫۰۶٫۰۸

شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
دیداررئیس ،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت بامسئولین دادگستری شهرستان ملاردوشورای حل اختلاف صفادشت بمناسبت هفته قوه قضائیه ۱۳۹۴٫۰۴٫۰۴

دیداررئیس ،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت بامسئولین دادگستری شهرستان ملاردوشورای حل اختلاف صفادشت بمناسبت هفته قوه قضائیه ۱۳۹۴٫۰۴٫۰۴

تیر ۶, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
اعضاء شورای اسلامی وشهردار صفادشت برای پی گیری مطالبات مردمی میهمان آقای گروسی درخانه ملّت وصحن علنی مجلس شدند.۱۳۹۴٫۰۳٫۲۴

اعضاء شورای اسلامی وشهردار صفادشت برای پی گیری مطالبات مردمی میهمان آقای گروسی درخانه ملّت وصحن علنی مجلس شدند.۱۳۹۴٫۰۳٫۲۴

خرداد ۲۷, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
حضوراعضای شورای اسلامی شهرصفادشت دراستانداری تهران جهت پی گیری مسایل شهری ومطالبات مردمی ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۴

حضوراعضای شورای اسلامی شهرصفادشت دراستانداری تهران جهت پی گیری مسایل شهری ومطالبات مردمی ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۴

خرداد ۲۷, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
ساعت 03:06
چهارشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۸
26 / June / 2019
اوقات شرعی
سیدعلی حسینی رئیس شورای اسلامی
اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر صفادشت
آمار بازدید
  • 4,053
  • 1,991
  • 2,589,984
برنامه زمان بندی حضوراعضاشورا
روزنامه ها