محل ثبت نام اشتغال
سال رونق تولید
تصاویر
جلسه مشترک شورای اسلامی شهرصفادشت وشورای اسلامی روستای یوسف آبادقوام (۱۳۹۳٫۰۴٫۰۵)

جلسه مشترک شورای اسلامی شهرصفادشت وشورای اسلامی روستای یوسف آبادقوام (۱۳۹۳٫۰۴٫۰۵)

تیر ۹, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
بازدید امام جمعه بخش بخش صفادشت ،به همراه اعضای شورای اسلامی شهرصفادشت ورئیس آموزش وپرورش شهرستان ملارد از برگزاری کنکور سراسری (۱۳۹۳٫۰۴٫۰۶)

بازدید امام جمعه بخش بخش صفادشت ،به همراه اعضای شورای اسلامی شهرصفادشت ورئیس آموزش وپرورش شهرستان ملارد از برگزاری کنکور سراسری (۱۳۹۳٫۰۴٫۰۶)

تیر ۸, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
جلسه بررسی مسایل ومشکلات آموزشی شهروبخش صفادشت باحضورآقای تفرشی رئیس آموزش وپرورش شهرستان ملارد (۱۳۹۳٫۰۴٫۰۴)

جلسه بررسی مسایل ومشکلات آموزشی شهروبخش صفادشت باحضورآقای تفرشی رئیس آموزش وپرورش شهرستان ملارد (۱۳۹۳٫۰۴٫۰۴)

تیر ۶, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
بازدیدریاست شوراازپروژه احداث مدرسه شهیدبابک واقع درخیابان شهیدبابک صفادشت (۱۳۹۳٫۰۴٫۰۴)

بازدیدریاست شوراازپروژه احداث مدرسه شهیدبابک واقع درخیابان شهیدبابک صفادشت (۱۳۹۳٫۰۴٫۰۴)

تیر ۴, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
بازدید مدیر کل دفتر فنی استانداری تهران ازمجموعه اداری شورای اسلامی و پروژه های عمرانی صفادشت (۱۳۹۳٫۰۴٫۰۲)

بازدید مدیر کل دفتر فنی استانداری تهران ازمجموعه اداری شورای اسلامی و پروژه های عمرانی صفادشت (۱۳۹۳٫۰۴٫۰۲)

تیر ۳, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
دیداررئیس ،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت بادادستان جدیدشهرستان ملارد(۱۳۹۳٫۰۳٫۲۷)

دیداررئیس ،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت بادادستان جدیدشهرستان ملارد(۱۳۹۳٫۰۳٫۲۷)

خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
حسابرسی سال مالی ۱۳۹۲شهرداری صفادشت توسط شرکت بیلان گزارشگرانجام میشود.(۱۳۹۳٫۰۳٫۲۷)

حسابرسی سال مالی ۱۳۹۲شهرداری صفادشت توسط شرکت بیلان گزارشگرانجام میشود.(۱۳۹۳٫۰۳٫۲۷)

خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
پروژه ادامه ساخت مصلی بزرگ شهردرجلسه ای باحضورمسئولان ارشدشهرستان ،بخش وشهرصفادشت بررسی شد. (۱۳۹۳٫۰۳٫۲۴)

پروژه ادامه ساخت مصلی بزرگ شهردرجلسه ای باحضورمسئولان ارشدشهرستان ،بخش وشهرصفادشت بررسی شد. (۱۳۹۳٫۰۳٫۲۴)

خرداد ۲۵, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
بازدیدرئیس ،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت ازپایگاه سنجش کودکان واقع دردبستان شهدای شهرصفادشت +گزارش تصویری (۱۳۹۳٫۰۳٫۲۱)

بازدیدرئیس ،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت ازپایگاه سنجش کودکان واقع دردبستان شهدای شهرصفادشت +گزارش تصویری (۱۳۹۳٫۰۳٫۲۱)

خرداد ۲۱, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
دیداررئیس ،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت باپرفسورمحمودگلابچی درفرهنگسرای بعثت شهرداری صفادشت (۱۳۹۳٫۰۳٫۲۰)

دیداررئیس ،اعضای شورای اسلامی وشهردارصفادشت باپرفسورمحمودگلابچی درفرهنگسرای بعثت شهرداری صفادشت (۱۳۹۳٫۰۳٫۲۰)

خرداد ۲۱, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
دیداررئیس واعضای شورای اسلامی بمناسبت روزجانبازباشهردارمحترم شهرصفادشت +تصاویردوران آموزش نظامی (۱۳۹۳٫۰۳٫۱۲)

دیداررئیس واعضای شورای اسلامی بمناسبت روزجانبازباشهردارمحترم شهرصفادشت +تصاویردوران آموزش نظامی (۱۳۹۳٫۰۳٫۱۲)

خرداد ۱۲, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
دیدار امام جمعه محترم بخش صفادشت به همراهی جمعی ازمسئولین شهرستان وبخش وشهر از سپاه پاسداران به مناسبت روز پاسدار

دیدار امام جمعه محترم بخش صفادشت به همراهی جمعی ازمسئولین شهرستان وبخش وشهر از سپاه پاسداران به مناسبت روز پاسدار

خرداد ۱۲, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
اولین جلسه شورای زکات بخش در دفتر امام جمعه بخش صفادشت تشکیل شد.

اولین جلسه شورای زکات بخش در دفتر امام جمعه بخش صفادشت تشکیل شد.

خرداد ۱۲, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
بازدید آقای پیری باهمراهی مشاورعمرانی شوراومعاونت عمران شهرداری ازپروژه المان میدان نبی اکرم وسنگ کاری بلواراصلی شهر (۱۱و۱۳۹۳٫۰۳٫۱۰)

بازدید آقای پیری باهمراهی مشاورعمرانی شوراومعاونت عمران شهرداری ازپروژه المان میدان نبی اکرم وسنگ کاری بلواراصلی شهر (۱۱و۱۳۹۳٫۰۳٫۱۰)

خرداد ۱۲, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
سالن اجتماعات شهیدنورافکن شورای اسلامی شهرصفادشت میزبان مراسم جشن وپایان دوره کودکان مهدشهرمهر +گزارش تصویری(۱۳۹۳٫۰۳٫۰۳)

سالن اجتماعات شهیدنورافکن شورای اسلامی شهرصفادشت میزبان مراسم جشن وپایان دوره کودکان مهدشهرمهر +گزارش تصویری(۱۳۹۳٫۰۳٫۰۳)

خرداد ۵, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
ساعت 02:06
چهارشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۸
26 / June / 2019
اوقات شرعی
سیدعلی حسینی رئیس شورای اسلامی
اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر صفادشت
آمار بازدید
  • 3,951
  • 1,991
  • 2,589,882
برنامه زمان بندی حضوراعضاشورا
روزنامه ها