تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
روزنامه ها
آمار بازدید
  • 933
  • 2,711
  • 3,979,666
فرهنگی واجتماعی
بیست ویکمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتمائی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۴٫۱۶)

بیست ویکمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتمائی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۴٫۱۶)

تیر ۱۷, ۱۳۹۳

پیامک: ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
نوزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتمایی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۳٫۰۴)

نوزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتمایی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۳٫۰۴)

خرداد ۸, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
دومین جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی وشهردار صفادشت باروسای دانشگاه های واحدصفادشت (۱۳۹۳٫۰۲٫۲۰)

دومین جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی وشهردار صفادشت باروسای دانشگاه های واحدصفادشت (۱۳۹۳٫۰۲٫۲۰)

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
هفدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتمائی شوراباحضوراعضاءشورای ورزشی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۲٫۱۰)

هفدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتمائی شوراباحضوراعضاءشورای ورزشی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۰۲٫۱۰)

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
شانزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتمایی شورای اسلامی باحضورریاست اداره اوقاف وامورخیریه (۱۳۹۳٫۰۲٫۰۷)

شانزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتمایی شورای اسلامی باحضورریاست اداره اوقاف وامورخیریه (۱۳۹۳٫۰۲٫۰۷)

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
پانزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتمایی شورای اسلامی صفادشت باحضوررئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان ملارد(۱۳۹۳٫۰۱٫۳۱)

پانزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتمایی شورای اسلامی صفادشت باحضوررئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان ملارد(۱۳۹۳٫۰۱٫۳۱)

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »
چهاردهمین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۲٫۱۲٫۲۵)

چهاردهمین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۲٫۱۲٫۲۵)

اسفند ۲۷, ۱۳۹۲

بیشتر بخوانید »
بررسی فعالیت های قرآنی شهرصفادشت درسیزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی صفادشت (۱۳۹۲٫۱۲٫۱۱)

بررسی فعالیت های قرآنی شهرصفادشت درسیزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی صفادشت (۱۳۹۲٫۱۲٫۱۱)

اسفند ۱۳, ۱۳۹۲

بیشتر بخوانید »
ساعت 10:10
شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰
23 / October / 2021
اوقات شرعی
غلامحسین خدایار رئیس شورا
زمانبندی ملاقات عمومی اعضای شورا
پیوندها