محل ثبت نام اشتغال
سال جهش تولید
دوره دوم
ساعت 10:01
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
18 / January / 2021
اوقات شرعی
سیدعلی حسینی رئیس شورای اسلامی
اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر صفادشت
آمار بازدید
  • 1,429
  • 1,075
  • 3,309,475
برنامه زمان بندی حضوراعضاشورا
روزنامه ها