محل ثبت نام اشتغال
سال جهش تولید
کمیسیون های دوره چهارم شورا
ساعت 11:01
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
18 / January / 2021
اوقات شرعی
سیدعلی حسینی رئیس شورای اسلامی
اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر صفادشت
آمار بازدید
  • 1,821
  • 1,075
  • 3,309,867
برنامه زمان بندی حضوراعضاشورا
روزنامه ها