محل ثبت نام اشتغال
سال جهش تولید
گزارش عملکردشوراوشهرداری
گزارش عملکرد نیمه اول سال ۱۳۹۶ شهرداری صفادشت

گزارش عملکرد نیمه اول سال ۱۳۹۶ شهرداری صفادشت

آذر ۱۱, ۱۳۹۶

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکردشورای اسلامی وشهرداری صفادشت سال ۱۳۹۵

گزارش عملکردشورای اسلامی وشهرداری صفادشت سال ۱۳۹۵

تیر ۱۴, ۱۳۹۶

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکردشورای اسلامی وشهرداری صفادشت نیمسال اوّل ۱۳۹۵

گزارش عملکردشورای اسلامی وشهرداری صفادشت نیمسال اوّل ۱۳۹۵

آبان ۱۸, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد شوراوشهرداری صفادشت ۱۳۹۴

گزارش عملکرد شوراوشهرداری صفادشت ۱۳۹۴

مرداد ۳, ۱۳۹۵

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد نیمسال اول ۱۳۹۴ شورای اسلامی وشهرداری صفادشت

گزارش عملکرد نیمسال اول ۱۳۹۴ شورای اسلامی وشهرداری صفادشت

دی ۲۶, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکردشورای اسلامی وشهرداری صفادشت ۱۳۹۳

گزارش عملکردشورای اسلامی وشهرداری صفادشت ۱۳۹۳

خرداد ۲۰, ۱۳۹۴

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد شورای اسلامی وشهرداری صفادشت نیم سال اول ۱۳۹۳

گزارش عملکرد شورای اسلامی وشهرداری صفادشت نیم سال اول ۱۳۹۳

آذر ۱۸, ۱۳۹۳

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۹۲

گزارش عملکرد ۱۳۹۲

تیر ۴, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد۲۰ساله دهداری بی بی سکینه ، شورای اسلامی وشهرداری صفادشت

گزارش عملکرد۲۰ساله دهداری بی بی سکینه ، شورای اسلامی وشهرداری صفادشت

تیر ۴, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۹۱

گزارش عملکرد ۱۳۹۱

تیر ۴, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۹۰

گزارش عملکرد ۱۳۹۰

تیر ۴, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۸۹

گزارش عملکرد ۱۳۸۹

تیر ۴, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۸۸

گزارش عملکرد ۱۳۸۸

تیر ۴, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۸۷

گزارش عملکرد ۱۳۸۷

تیر ۴, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۸۶

گزارش عملکرد ۱۳۸۶

تیر ۴, ۱۳۹۳

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
ساعت 03:01
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
26 / January / 2021
اوقات شرعی
سیدعلی حسینی رئیس شورای اسلامی
اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر صفادشت
آمار بازدید
  • 1,975
  • 1,691
  • 3,333,729
برنامه زمان بندی حضوراعضاشورا
روزنامه ها