شورای اسلامی صفادشت،دوراول »

اعضای شورای اسلامی شهرصفادشت دوراول (۱۳۷۸-۱۳۸۲)

اعضای شورای اسلامی شهرصفادشت دوراول (۱۳۷۸-۱۳۸۲)

adminshora7 فروردین ۲۰, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
ربی سعادت سوران

ربی سعادت سوران

adminshora7 فروردین ۲۰, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
سلیم پاشایی (خداکرم)

سلیم پاشایی (خداکرم)

adminshora7 فروردین ۲۰, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
محمدکریمی (وزیر)

محمدکریمی (وزیر)

adminshora7 فروردین ۲۰, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
قاسم ملکی

قاسم ملکی

adminshora7 فروردین ۲۰, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
ناصربیات

ناصربیات

adminshora7 فروردین ۲۰, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »