شورای اسلامی صفادشت ،اخبار،اسلایدر،همایش ها،کمسیون فرهنگی واجتمایی »

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران۳ (صفادشت)دانشجومی پذیرد.

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران۳ (صفادشت)دانشجومی پذیرد.

adminshora7 مرداد ۲۷, ۱۳۹۴ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
سی وسومین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴)

سی وسومین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴)

adminshora7 مرداد ۸, ۱۳۹۴ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
بازدیدمسئولین شهرستان ملاردوشهروبخش صفادشت ازپروژه های عمرانی وفضای سبزشهرداری ،مسکن کارکنان دولت ومسکن مهرصفادشت ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۱

بازدیدمسئولین شهرستان ملاردوشهروبخش صفادشت ازپروژه های عمرانی وفضای سبزشهرداری ،مسکن کارکنان دولت ومسکن مهرصفادشت ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۱

adminshora7 خرداد ۲۴, ۱۳۹۴ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
بازدیداعضای کمیسیون عمران شورای شهرازپروژه های دردست احداث شهرداری صفادشت ۱۳۹۴٫۰۲٫۲۲

بازدیداعضای کمیسیون عمران شورای شهرازپروژه های دردست احداث شهرداری صفادشت ۱۳۹۴٫۰۲٫۲۲

adminshora7 اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
سی ویکمین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۴٫۰۱٫۲۹)

سی ویکمین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۴٫۰۱٫۲۹)

adminshora7 فروردین ۳۰, ۱۳۹۴ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
سی ومین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرصفادشت باحضوررئیس آموزش وپرورش شهرستان ملاردومعاونان ایشان (۱۳۹۴٫۰۱٫۲۲)

سی ومین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرصفادشت باحضوررئیس آموزش وپرورش شهرستان ملاردومعاونان ایشان (۱۳۹۴٫۰۱٫۲۲)

adminshora7 فروردین ۲۴, ۱۳۹۴ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
بیست وهشتمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۱۱٫۱۶)

بیست وهشتمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۱۱٫۱۶)

adminshora7 بهمن ۱۹, ۱۳۹۳ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
بیست وهفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۱۰٫۲۷)

بیست وهفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۳٫۱۰٫۲۷)

adminshora7 دی ۲۹, ۱۳۹۳ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »