شورای اسلامی صفادشت ،بازدیدها »

بازدیداعضای شورای اسلامی شهرصفادشت ازروال تمرین نمایش وتئاتروگفتگوباعوامل آن درفرهنگسرای بعثت(۱۳۹۳٫۰۵٫۳۰)

بازدیداعضای شورای اسلامی شهرصفادشت ازروال تمرین نمایش وتئاتروگفتگوباعوامل آن درفرهنگسرای بعثت(۱۳۹۳٫۰۵٫۳۰)

adminshora7 شهریور ۲, ۱۳۹۳ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
بازدید آقای پیری باهمراهی مشاورعمرانی شوراومعاونت عمران شهرداری ازپروژه المان میدان نبی اکرم وسنگ کاری بلواراصلی شهر (۱۱و۱۳۹۳٫۰۳٫۱۰)

بازدید آقای پیری باهمراهی مشاورعمرانی شوراومعاونت عمران شهرداری ازپروژه المان میدان نبی اکرم وسنگ کاری بلواراصلی شهر (۱۱و۱۳۹۳٫۰۳٫۱۰)

adminshora7 خرداد ۱۲, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
بازدیدریاست،اعضای شورای اسلامی وشهردارمحترم شهرصفادشت ازمجتمع های مسکونی  واقع درپشت ساختمان شورای شهرمربوط به شرکت شالوده مثلث وگفتگوباساکنین این محله (۱۳۹۳٫۰۲٫۳۱)

بازدیدریاست،اعضای شورای اسلامی وشهردارمحترم شهرصفادشت ازمجتمع های مسکونی واقع درپشت ساختمان شورای شهرمربوط به شرکت شالوده مثلث وگفتگوباساکنین این محله (۱۳۹۳٫۰۲٫۳۱)

adminshora7 خرداد ۱, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
بازدیداعضاءشورای اسلامی شهرباهمراهی مهندس لطیفی مشاورعمرانی شوراازجدول گذاری خیابان امام زاده حمزه (س) (۱۳۹۳٫۰۲٫۲۵)

بازدیداعضاءشورای اسلامی شهرباهمراهی مهندس لطیفی مشاورعمرانی شوراازجدول گذاری خیابان امام زاده حمزه (س) (۱۳۹۳٫۰۲٫۲۵)

adminshora7 خرداد ۱, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
بازدید ریاست واعضای شورای اسلامی وشهردارمحترم شهرصفادشت از پایگاه خدمات رسانی به مسافران نوروزی ۱۳۹۳+تصاویر

بازدید ریاست واعضای شورای اسلامی وشهردارمحترم شهرصفادشت از پایگاه خدمات رسانی به مسافران نوروزی ۱۳۹۳+تصاویر

adminshora7 فروردین ۶, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
پیگیری رفع شکستگی لوله آب آشامیدنی دربلوارحسین آباد (محمدرضاپیری)

پیگیری رفع شکستگی لوله آب آشامیدنی دربلوارحسین آباد (محمدرضاپیری)

adminshora7 اسفند ۴, ۱۳۹۲ ۰

بیشتر بخوانید »
بازدید اعضاءشورای اسلامی شهرصفادشت ازشرکت کالاکارتن (آقایان خدایاروبینش۱۳۹۲٫۱۲٫۱)

بازدید اعضاءشورای اسلامی شهرصفادشت ازشرکت کالاکارتن (آقایان خدایاروبینش۱۳۹۲٫۱۲٫۱)

adminshora7 اسفند ۳, ۱۳۹۲ ۰

بیشتر بخوانید »
بازدیدازپروژه سالن ورزشی امیرآباد/بازدیدمحل جمع آوری پسماندطی شکایت شهروندان/جلسه بامسئول آتشنشانی /جلسه بامسئولین مالی شهرداری (۱۳۹۲٫۱۱٫۲۴)

بازدیدازپروژه سالن ورزشی امیرآباد/بازدیدمحل جمع آوری پسماندطی شکایت شهروندان/جلسه بامسئول آتشنشانی /جلسه بامسئولین مالی شهرداری (۱۳۹۲٫۱۱٫۲۴)

adminshora7 بهمن ۳۰, ۱۳۹۲ ۰

   

بیشتر بخوانید »
بازدیدشهری ۱۳۹۲٫۱۱٫۱۷ (آقایان خدایاروبینش )

بازدیدشهری ۱۳۹۲٫۱۱٫۱۷ (آقایان خدایاروبینش )

adminshora7 بهمن ۱۶, ۱۳۹۲ ۰

وضعیت راه های شهردرروزبرفی-سازمان حمل ونقل وخدمات شهری-مراکزدرمانی صفادشت

بیشتر بخوانید »