شورای اسلامی صفادشت ،شورای دورچهارم »

اعضاءشورای اسلامی وشهردارصفادشت (۱۳۹۲-۱۳۹۶)

اعضاءشورای اسلامی وشهردارصفادشت (۱۳۹۲-۱۳۹۶)

adminshora7 فروردین ۲۰, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
سیداحمداجاق (سعید)

سیداحمداجاق (سعید)

adminshora7 فروردین ۲۰, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
سعیدبینش

سعیدبینش

adminshora7 فروردین ۲۰, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
غلام حسین خدایار

غلام حسین خدایار

adminshora7 فروردین ۲۰, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
محمدرضاپیری

محمدرضاپیری

adminshora7 فروردین ۲۰, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
مجیدخرقانی

مجیدخرقانی

adminshora7 فروردین ۲۰, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »