شورای اسلامی صفادشت ،مصوبات ،دورچهارم »

مصوبات فصل بهار ۱۳۹۶

مصوبات فصل بهار ۱۳۹۶

adminshora7 شهریور ۲۸, ۱۳۹۶ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
مصوبات شهریور۱۳۹۳

مصوبات شهریور۱۳۹۳

adminshora7 آبان ۸, ۱۳۹۳ ۰

بیشتر بخوانید »
مصوبات جلسات فوق العاده دی۱۳۹۲

مصوبات جلسات فوق العاده دی۱۳۹۲

adminshora7 بهمن ۲۱, ۱۳۹۲ ۰

بیشتر بخوانید »
مصوبات دی۱۳۹۲

مصوبات دی۱۳۹۲

adminshora7 بهمن ۲۱, ۱۳۹۲ ۰

   

بیشتر بخوانید »
مصوبات آذر۱۳۹۲

مصوبات آذر۱۳۹۲

adminshora7 بهمن ۲۰, ۱۳۹۲ ۰

بیشتر بخوانید »
مصوبات آبان ۱۳۹۲

مصوبات آبان ۱۳۹۲

adminshora7 بهمن ۲۰, ۱۳۹۲ ۰

 

بیشتر بخوانید »
مصوبات جلسات فوق العاده مهر ۱۳۹۲

مصوبات جلسات فوق العاده مهر ۱۳۹۲

adminshora7 بهمن ۲۰, ۱۳۹۲ ۰

 

بیشتر بخوانید »
مصوبات مهر ۱۳۹۲

مصوبات مهر ۱۳۹۲

adminshora7 بهمن ۲۰, ۱۳۹۲ ۰

 

بیشتر بخوانید »