شورای اسلامی صفادشت جلسات »

تمهیدات جهت برگزاری پنجمین جشنواره خیرین مدرسه سازشهرستان ملارد (۱۳۹۲٫۱۱٫۱۷)

تمهیدات جهت برگزاری پنجمین جشنواره خیرین مدرسه سازشهرستان ملارد (۱۳۹۲٫۱۱٫۱۷)

adminshora7 بهمن ۱۸, ۱۳۹۲ ۰

برنامه ریزی برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز/پی گیری مسئولین شهرجهت برقراری دفتر آموزش وپرورش صفادشت

بیشتر بخوانید »
بررسی تعرفه پیشنهادی مدیر یت پسماند شهرداری های ملاردوصفادشت (۱۳۹۲٫۱۱٫۰۹)

بررسی تعرفه پیشنهادی مدیر یت پسماند شهرداری های ملاردوصفادشت (۱۳۹۲٫۱۱٫۰۹)

adminshora7 بهمن ۹, ۱۳۹۲ ۰

تاکیداعضاءشوراوشهردارصفادشت برکاهش تعرفه های پسماند

بیشتر بخوانید »
حضورریاست ،اعضای شورای اسلامی وشهردارمحترم دردانشگاه آزاداسلامی واحدصفادشت (۱۳۹۲٫۱۱٫۰۹)

حضورریاست ،اعضای شورای اسلامی وشهردارمحترم دردانشگاه آزاداسلامی واحدصفادشت (۱۳۹۲٫۱۱٫۰۹)

adminshora7 بهمن ۹, ۱۳۹۲ ۰

بررسی مشکلات دانشگاه آزاداسلامی واحد صفادشت

بیشتر بخوانید »
جلسه شورای شهربامسئولین حراست وبازرسی شهرداری (۱۳۹۲٫۱۱٫۰۸)

جلسه شورای شهربامسئولین حراست وبازرسی شهرداری (۱۳۹۲٫۱۱٫۰۸)

adminshora7 بهمن ۹, ۱۳۹۲ ۰

مسئولین حراست وبازرسی شهرداری به سوالات اعضای شوراپاسخ دادند

بیشتر بخوانید »
جلسه مشترک شورای امیرآباد باشورای صفادشت (۱۳۹۲٫۱۱٫۰۶)

جلسه مشترک شورای امیرآباد باشورای صفادشت (۱۳۹۲٫۱۱٫۰۶)

adminshora7 بهمن ۹, ۱۳۹۲ ۰

یررسی مشکلات روستای امیرآبادتوانبخشی باحضورشورای صفادشت

بیشتر بخوانید »
تعریض خیابان مطهری شمالی محله حصارطهماسب (۱۳۹۲٫۱۱٫۰۶)

تعریض خیابان مطهری شمالی محله حصارطهماسب (۱۳۹۲٫۱۱٫۰۶)

adminshora7 بهمن ۷, ۱۳۹۲ ۰

رایزنی ومذاکرات شوراوشهرداری بامالکین خانه های مسکونی خیابان مطهری شمالی حصارطهماسب

بیشتر بخوانید »
گزارش تصویری جلسه شورای شهروشهردارباهیئت مدیره تعاونی مسکن پرسنل شهرداری صفادشت

گزارش تصویری جلسه شورای شهروشهردارباهیئت مدیره تعاونی مسکن پرسنل شهرداری صفادشت

adminshora7 بهمن ۵, ۱۳۹۲ ۰

بیشتر بخوانید »
توافق اولیه راه اندازی بانک ملت شعبه صفادشت

توافق اولیه راه اندازی بانک ملت شعبه صفادشت

adminshora7 دی ۲۵, ۱۳۹۲ ۰

توافقات اولیه افتتاح شعبه بانک ملت صفادشت

بیشتر بخوانید »